Видове молекулярна електроника

Областта на технологиите, включва манипулиране на напрежения и електрически ток чрез използване на различни устройства за целите на извършване на някои полезни действие с токове.

Молекулярни електронни материали са главно на неорганични полупроводници от силиций, които обратно на молекулярната електроника се занимават с използване на органични съединения. Молекулярна физика се занимава с изучаваме на физическите свойства на самите молекули. Те от своя страна притежават богати физични и химични качества, отколкото самите изолирани атоми.
Продължете да четете Видове молекулярна електроника

Молекулярна електроника

В сфера като молекулярната електроника се обръща специално внимание в използването на отделни молекули или малки ансамбли, които функционирайки изграждат блокове в електронни схеми.

Молекулните устройства са идеални кандидати за бъдещи нано-електроника, поради техният потенциал за създаване на устройства с висока плътност, с ниска консумация на енергия в комбинация и висока скорост. Наред с това, тяхната вътрешна молекулярна структура, осигурява присъща функционалност и не се срещат в днешната силициева електроника.
Продължете да четете Молекулярна електроника