Молекулярна електроника

В сфера като молекулярната електроника се обръща специално внимание в използването на отделни молекули или малки ансамбли, които функционирайки изграждат блокове в електронни схеми.

Молекулните устройства са идеални кандидати за бъдещи нано-електроника, поради техният потенциал за създаване на устройства с висока плътност, с ниска консумация на енергия в комбинация и висока скорост. Наред с това, тяхната вътрешна молекулярна структура, осигурява присъща функционалност и не се срещат в днешната силициева електроника.

Освен, че молекулната електроника може да се разглежда като възможен път за шофиране на миниатюрни граници се обръща внимание и на конвенционален полупроводник. Той от своя страна е технология, която от своя страна представлява голямо предизвикателство заради своята необходимост да възпроизвежда молекулярно скалата. Ако молекулярни устройства могат да се възползват от процесите на самостоятелно сглобяване, то може да се отличават с ниски разходи на производство.

Молекулярна електроника представлява система с атомно прецизни електронни устройства, чиито размери са нано метрови, а когато са направени от молекулни части с непрекъснати материали, те сформират днешните полупроводникови устройства. Наред с тези твърдения използването на молекула на базата на наблюдение, материали за електроника и оптичната електрониката е набор от поведение в съдържанието на молекулите, структурирани по начин, който представлява характеристика на молекулна организация на пространството. Молекулярната електроника е поведение, което се определя по скалата на индивидуалната молекулата за ефективен нано мащаб.